La comptabilitat a l’empresa

Què és la comptabilitat a l’empresa? Al sentir aquesta paraula, de seguida, la major part de les persones l’associen a alguna cosa molt complexa que s’estudia a la universitat o en cursos especialitzats i que costa moltes hores de treball i sacrifici.

Si tu ets una de les persones que pensa així, sento decepcionar-te, l’excusa que has tingut fins a aquest moment per no aprendre comptabilitat ja no és valida, i a partir d’ara n’hauràs de buscar una de millor, si el que vols és seguir com ara deixant-ho tot a mans de gestors o assessors o d’altres persones que creguis de la teva confiança (germans, cosins, cunyats…). A la majoria de persones la comptabilitat no els interessa, de tota manera, no tenen més remei que conviure amb ella, encara que només sigui per pagar impostos. Impostos!! Això en paguem tots i no se’n lliura ningú, i com deia Benjamin Franklin, “en aquest món només hi ha dues coses segures: la mort i pagar impostos”.

Per començar anem a respondre a la pregunta anterior: Què és la comptabilitat? Segons l’Enciclopèdia Catalana la comptabilitat és:”una branca particular de l’economia formada per un conjunt de postulats, de proposicions i de lleis que tenen per objecte la captació, la representació i la mesura del patrimoni.”

Una definició una mica complexa, per fer-ho més senzill us diré la meva definició: registre de les operacions de l’empresa per tal d’arribar a saber la seva situació econòmica i financera. Ens proporciona informació de l’empresa en el moment de començar la seva activitat, així com en el qualsevol moment de la seva evolució per així poder fer-ne una comparació i prendre decisions si fos necessari. Una mica més senzill, no?

Doncs bé, ara que sabem que és la comptabilitat hem de saber que totes les empreses, persones juríques (societats limitades, societats anònimes, cooperatives…), i tots els autònoms persona física, excepte que tributin en estimació objectiva (mòduls) o estimació directa simplificada, estan obligats a portar-la. Tot i això, molts dels empresaris exempts també la porten, ja que els hi és molt útil la informació que n´extreuen. El mateix podem dir de la persona
particular o família, ja que és important tenir controlats els ingressos i despeses en el nostre dia a dia.

Per tant, tan si treballes en una empresa a la part administrativa o bé tens la intenció d’algun dia formar-ne part, has de saber comptabilitat. Si la teva intenció no és aquesta, és molt útil que en sàpigues. De comptabilitat n’hi ha de dos tipus:

Comptabilitat interna

  • La interna, coneguda com a comptabilitat de costos o analítica, que és aquella comptabilitat en la qual es porta un control minuciós dels costos de producció, distribució, financiació i administració per tal que amb aquesta informació poguem optimitzar l’eficiència empresarial i l’estratègia comercial. Aquest tipus de comptabilitat, no és obligatòria per a l’empresa, però si que és molt recomanable portar-la per a poder treure més rendiment dels recursos de la mateixa.

Comptabilitat externa

  • L’externa, coneguda com a comptabilitat financera, i que és aquella comptabilitat a la que tothom es referiex quan es parla de comptabilitat i prou, que ens mostra una fotografia de la situació econòmica i financera de l’entitat, i que té dos objectius:
  1. Oferir una imatge fidel de l’empresa a persones que n’estiguin interessades; socis, administradors, entitats bancàries, creditors, Agència Tributària, Seguretat Social…
  2. Servir com a base per a calcular els impostos que corresponguin, (sí, aquells que abans hem dit que no se’n salva ningú), és a dir, IVA, Impost de Societats, retencions a treballadors, retencions de lloguers, i algun més depenent del tipus d´empresa que es tracti i de l’activitat a què es dediqui.

Qualsevol persona pot pensar que la seva empresa funciona, però és només a través de l’anàlisi de la comptabilitat que en pot estar segura. A més de les obligacions tributàries amb Hisenda, l’empresa està obligada a presentar els llibres i balanç derivats de la seva comptabilitat (llibre diari, balanç de situació, compte de pèrdues i guanys, memòria…) al Registre Mercantil una vegada a l’any, en general a finals del mes de juliol. Aquesta informació és pública i qualsevol persona, formi o no part de l’empresa, la pot consultar, això sí, passant per caixa, encara que el preu no és molt elevat.

Requisits per portar una bona comptabilitat

En definitiva, per a que l’empresa pugui portar una bona comptabilitat fan falta tres coses:

  • Un bon programa informàtic
  • Una correcta administració de la documentació comptable
  • Coneixement bàsic i ganes de saber-ne més

En el primer punt la PIMEC no us pot ajudar, encara que sí que us pot explicar i mostrar amb els que treballa, en canvi, en el segon i el tercer sí. Aprofiteu aquesta oportunitat, ja que durant el primer trimestre de l’any 2018 la PIMEC, posa a la vostra disposició a les seves diverses seus i en horaris també diversos, cursos tant de comptabilitat financera bàsica i avançada, com de comptabilitat de costos, on podreu aprendre d’una manera senzilla, clara i amena a portar la comptabilitat correctament. Coneixereu a persones de l’àmbit empresarial i podreu establir sinèrgies amb elles. Així doncs, no ho dubteu, i us esperem als propers cursos!!

Marc Masmitjà Pujol, Economista. Col.legiat 15.321 CEC

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

La formació contínua com a element estratègic a les empreses

Next Story

Assabenta’t de quines subvencions tens a la teva disposició: programa 30 Plus

Latest from Competitivitat