La formació contínua com a element estratègic a les empreses

En un entorn empresarial en constant evolució resulta imprescindible que els empleats d’una companyia rebin formació contínua. D’aquesta manera es satisfan tant les necessitats individuals de cada un dels professionals, que ajusten els seus coneixements a les exigències d’especialització del mercat laboral, com de la seva companyia, que observa a través de la capacitació dels seus empleats l’oportunitat de mantenir la seva productivitat i una projecció adequada, enfront de la seva competència.

Per assolir l’èxit, les companyies han de tenir un sistema de gestió de la formació altament eficaç i prou potent i flexible com per donar resposta a les seves exigents i canviants necessitats. Una solució d’aprenentatge en què les iniciatives formatives, tant individuals com col·lectives, puguin ser consultades i analitzades en cas que es requereixi, el que constitueix un element clau en l’estratègia de recursos humans de qualsevol entitat.

Una correcta gestió de l’aprenentatge en una empresa afavoreix l’aparició d’avantatges sostenibles, alhora que ajuda a consolidar i transmetre la cultura, valors i missió de l’empresa. Disposa en els llocs a professionals capacitats i integrats en la cultura de l’organització, augmentant la productivitat de la companyia, i el seu nivell de competitivitat i rendibilitat. Tot un seguit de beneficis que afavoreixen els processos de gestió de qualitat en les organitzacions, permeten una major flexibilitat i capacitat d’adaptació a la força laboral i incrementen el compromís dels equips humans amb l’empresa.

I en tot aquest context, les noves tecnologies i Internet han canviat la manera com les companyies, els seus empleats i partners interactuen diàriament, a més d’oferir funcions complementàries que han permès fer un salt quantitatiu i qualitatiu en la formació promoguda en les empreses. Mentre el nombre de PCs segueix caient, el nombre de tablets i telèfons intel·ligents no deixa d’augmentar. Aquesta tendència queda reflectida també en la forma en què les empreses enfoquen la seva estratègia de formació.

Els últims estudis indiquen que l’e-learning és l’elecció ideal per aconseguir resultats de qualitat en un curt període de temps. Però, avui dia, sense els mitjans tecnològics adequats, els programes de formació tendeixen a ser menys eficaços.

Comptar amb treballadors en continus processos de formació, no només ajuda a una empresa a aconseguir els seus objectius i metes, sinó que també assegura un eficaç sistema de relleus professionals, ja que permet que els propis empleats, amb uns alts nivells de productivitat, satisfets amb la formació rebuda i en ple desenvolupament de les seves habilitats, vagin escalant posicions dins de l’empresa.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Polítiques de motivació i retribució a l’empresa

Next Story

La comptabilitat a l’empresa

Latest from Competitivitat