La planificació temporal dels projectes, cabdal per aconseguir finançament públic

La bona planificació i gestió d’un projecte resulta cabdal en la vida d’una pime. Qualsevol incidència pot comportar una gran pedra en el camí en empreses de reduïda dimensió amb conseqüències que es poden arrossegar durant molt de temps.

Hi ha una diferència molt gran, per exemple, entre que quedi parada la vostra única línia productiva, de la qual depeneu, com li pot passar a moltes pimes, o que quedi parada una de moltes diferents línies productives, com li pot passar a una gran empresa.

Aquesta problemàtica pot afectar de manera greu quan una empresa decideix presentar un projecte per aconseguir finançament públic. Aquestes línies solen oferir recursos financers a preus competitius per inversions i projectes d’R+D+i.

https://www.pimealdia.org/deduir-bonificar-despeses-rdi/

El finançament públic acostuma a caracteritzar-se per estar molt definit, tenir unes normes molt concretes, uns objectius molt marcats i una mecànica estricta, burocràtica i sempre limitada en el temps.

Alhora de presentar un projecte a realitzar s’hauran de definir molt bé, entre d’altres coses, els terminis d’execució del mateix i que aquests encaixin amb els terminis establerts per la línia de finançament que es vol aconseguir.

No només això, s’haurà d’establir i acomplir un termini d’execució tècnica del projecte i un termini de justificació, és a dir, de pagament de totes les factures i recopilació de tota la informació documental. Donar poca importància a aquest punt pot fer que tota la feina feta durant uns mesos no només no hagi servit de res sinó que pot tenir conseqüències productives i financeres molt greus.

Totes les pimes saben que el que es reflexa en el Diagrama de Gantt d’un projecte pot ser una utopia. Les causes per les quals un projecte no es desenvolupa en els terminis establerts son molt diverses i més o menys previsibles. Les causes internes solen venir per factors més o menys controlables per l’empresa i per tant es poden preveure amb una planificació mesurada del projecte. Però hi ha causes externes que no es poden preveure, controlar o evitar.

Exemple Diagrama de Gantt

 

Aquestes causes, internes o externes, que poden semblar que son molt esporàdiques, son realment molt més habituals del que es pugui pensar.

La incidència no és una excepció al dia a dia de la pime. La incidència és la normalitat.

Des de l’Àrea financera de PIMEC hem detectat que més d’un 90% d’empreses que presenten projectes d’inversió i R+D+i a línies de finançament públic no compleixen el planning d’execució del mateix que inicialment tenien en ment

Aquesta no és una dada que ens hagi de preocupar. Simplement és una realitat existent en el mon de la pime, un factor més que s’ha de tenir present, més o menys mesurable, i amb el que s’ha de aprendre a conviure (i òbviament intentar optimitzar en la mesura del possible, però això ja seria un altre tema a tractar).

Dit això, si sou una pime, teniu un projecte en ment i voleu aconseguir finançament, deixeu-vos assessorar per PIMEC, expliqueu-nos obertament els punts forts i febles i tindrem en compte tots els factors que poden afectar al bon desenvolupament del mateix.

Si abans comentàvem que més del 90% dels projectes no estan inicialment planificats d’una manera òptima per aconseguir finançament, podem dir que col·laborant amb PIMEC aproximadament el mateix percentatge d’aquests acaba sent exitós.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Adéu-siau calorades: predicció meteorològica del 2 a 8 de setembre 2017

Next Story

Ajuts i finançament públic per a la R+D+i: Un impuls per a les empreses

Latest from Competitivitat