/

Què és el Blockchain? Introducció al futur dels negocis.

Què és el Blockchain
Què és el Blockchain

En un primer post posàvem de relleu la importància del blockchain, una tecnologia que farà que les dades a internet siguin segures, accessibles i fiables. Però com ho aconsegueix? Què és el Blockchain?

Què és el Blockchain?

Què és el BlockchainEl Blockchain és una cadena de blocs de dades articulada o enllaçada. Cada un dels bloc conté la informació per programar una acció concreta, i les dades emmagatzemades en el bloc es resumeixen en una firma alfanumèrica que es coneix com hash.

És a dir, el hash és la identitat única que resulta de encriptar les dades. Això fa que cada bloc sigui únic i immutable; si volguéssim canviar el contingut del bloc, la seva firma o hash canviaria.

A partir d’aquest primer bloc, se’n crea un de nou que el succeeix i en va lligat. Aquest segon bloc conté la firma o hash del primer o antecedent a qui se’n refereix, així com el contingut d’una segona acció o transacció del qual en resulta una nova firma o hash. I així successivament creant una cadena.

La creació d’una cadena segueix un estricte protocol que la fa inalterable, de manera que les Què és el Blockchaindades queden ordenades cronològicament creant un historial que no es pot modificar. Bitcoin és una cadena de blocs concreta, i la més coneguda, però n’hi ha ja centenars o milers.

Una xarxa distribuïda

Tots els ordinadors del món implicats en la creació de blocs d’una cadena o blockchain determinada emmagatzema una còpia del mateix, de manera que quan ens hi volem connectar, accedim a l’ordinador connectat a internet i més pròxim a nosaltres, que conté dita cadena.

La informació o bases de dades està distribuïda en milions de processadors, és a dir, no en un sol serQuè és el Blockchainvidor, vulnerable de ser hackejat o de que caigui la seva xarxa.

Exemples del futur que ve

Les dades d’un bloc són actual i generalment transaccions financeres; Bitcoin va començar com un premi per al qui aconseguia crear el següent bloc de la cadena, i d’aquí es va convertir en moneda d’intercanvi. N’hi ha més i se’n creen més de criptomonedes; se’ls anomena ICOs, i són una nova manera de finançament per als negocis.

Què és el BlockchainUna startup crea la seva pròpia cadena de blocs emetent la seva particular ICO; qui hi aposta, inverteix en dita ICO com si en comprés accions que després es podran veure recompensades. Sense anar més lluny, la cadena de menjars preparats Nostrum, ha llançat la seva divisa digital per a finançar una expansió del negoci.

També es funciona amb Tokens, com punts per premiar o certificar alguna cosa, de manera que, siguin monedes o punts digitals, ja es parla de la nova economia com la Tokenomics. Per exemple, imaginem que portem una polsera que mesura l’exercici físic que fem; per cada x exercici que fem el Govern ens premia amb x tokens que certifiquen el nostre grau de salut. I a x tokens acumulats, rebem un descompte a la quota de la seguretat social.

La nostra identitat ens ve donada / certificada per tercers acreditats; el nostre CV no el fem nosaltres, sinó que la Universitat certifica que he fet la carrera x, el col·legi d’advocats certifica que he fet x pràctiques, etc.

Si per entrar a una discoteca, es volen assegurar que soc major d’edat, al porter no li cal saber cap dada personal meva, ni tant sols el meu nom o data de naixement, simplement vol una resposta sí o no soc major d’edat? Acreditant la meva identitat (amb lectura de iris o empremta), la xarxa li reportarà la resposta que vol saber, protegint la resta de les meves dades.

Telegram, un servei de missatgeria similar a WhatsApp, ja està treballant per crear la versió blockchain, de manera que les dades seran nostres (i no de WhatsApp), segures, i fiables.

A Espanya, s’està treballant per un blockchain local, Alastria. I com tot això, milers d’altres iniciatives.

Una inevitable evolució que permetrà la instauració massiva d’altres tecnologies com el internet de les coses, i que canviarà moltes maneres de funcionar. No podem sinó estar al cas, i sumar-nos-hi.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Primers passos per eliminar la bretxa salarial

Next Story

Recuperes el 12% de la innovació que realitzes?

Latest from Competitivitat