Recuperes el 12% de la innovació que realitzes?

Si ens fixem a la definició d’innovació segons l’Enciclopèdia Catalana, obtenim el següent significat:

Introducció per primera vegada en el mercat d’un producte, o d’un procés modificat, a partir d’una idea, invenció o reconeixement d’una necessitat, i que ha estat acceptada pel mercat”.

Dit això, podem definir la innovació com un element clau per ser més competitius a nivell empresarial i, en conjunt, com a país.

Michael Porter (1990) afirmava que “la competitivitat d’una nació depèn de la capacitat de la seva indústria per innovar i millorar. L’empresa aconsegueix avantatge competitiu mitjançant innovacions”.

Aquest concepte d’innovació és el que moltes empreses apliquen en els seus productes o processos. Aquesta realitat s’explica perquè la majoria d’empreses que fabriquen productes per defecte (o per obligació) han de millorar-los cada any o bé n’han de millorar el procés productiu.

En aquest sentit, una empresa té el dret de deduir un 12% del seu “procés d’innovació”, és a dir, del total d’hores aplicades a la millora (ja siguin pròpies o externes) o dels materials utilitzats per a la realització de proves o prototips. L’import corresponent a aquest percentatge es recupera en forma de reducció de l’impost de societats o és acumulat com a crèdit fiscal en cas que es tracti d’una empresa sense beneficis.

És molt important que les empreses puguin tenir aquesta informació de primera mà, ja que moltes ja ho estan fent i, en conseqüència, se n’han beneficiat en exercicis anteriors. Tanmateix, n’hi ha moltes altres que ho desconeixen, i no estan traient profit d’aquest 12% que els pertocaria a causa de la seva activitat d’innovació empresarial (ja sigui en la millora de productes, o bé en la realització d’un nou producte o en la millora del seu procés productiu).

Es per això que des de PIMEC gestionem íntegrament aquestes desgravacions fiscals als nostres socis per a les activitats relacionades amb la R+D+i i amb la innovació tecnològica, i els donem la màxima seguretat jurídica gràcies a l’experiència dels nostres especialistes per evitar problemes. 

I vosaltres? Teniu el 100% de garantia sobre els imports que us deduïu? Moltes empreses sí que el tenen!

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Què és el Blockchain? Introducció al futur dels negocis.

Next Story

Com puc crear continguts d’interès? El Buyer Persona

Latest from Competitivitat