Què és l’Assessment Center i com aplicar-lo a la meva empresa?

L’Assessment Center (Centre d’avaluació o Valoració) és una eina utilitzada principalment en l’àmbit de la selecció de personal que es diferencia de la resta d’eines habitualment utilitzades, bàsicament en dues característiques:

Format grupal

assessment center1) Es desenvolupa amb un format grupal. A diferència de les clàssiques entrevistes de selecció en que avaluem als candidats individualment, l’Assessment Center es realitza amb un grup de candidats que participen en el procés al mateix temps. Vindria a ser com una entrevista grupal que ens permet avaluar vàries candidatures alhora.

Simulacions Role Play

2) La metodologia integra simulacions (role play) relacionades amb problemes o situacions que es poden trobar al lloc de treball per al qual es realitza el procés de selecció, el que permet veure als candidats “en acció”, i ens ajudarà per tant a preveure l’acompliment del nostre futur col·laborador d’una manera objectiva, assegurant no només que disposa dels coneixements i experiència tècnica necessària sinó també de les competències i habilitats que requereix la posició.

Aquestes simulacions, juntament amb altres tècniques com les entrevistes i les proves psicotècniques, augmenten la fiabilitat del procés de selecció d’un 15% a un 70%

Com aplicar l’Assessment Center per a un procés de selecció?

Una vegada definit el perfil competencial que necessitem incorporar, s’identifiquen les competències clau que volem avaluar en el procés de selecció, i es dissenyen les tècniques que ens permetran avaluar-les, tenint en compte que cada competència identificada s’ha de poder avaluar mitjançant un mínim de 2 tècniques, per tal d’obtenir una informació prou consistent.

Algunes d’aquestes competències poden ser:

 • Habilitats de comunicació
 • Lideratge
 • Tolerància a la pressió
 • Treball en equip
 • Negociació

banner_assessment-center

Per al disseny de les tècniques d’avaluació i simulacions que utilitzarem, es recomana no emprar únicament sistemes estandaritzats sinó adaptar-los al màxim possible a l’empresa (activitat, organització, particularitats, problemàtiques, dificultats,…). Les activitats proposades poden incloure simulacres, casos, presentacions, discussions en grup, etc. Serà clau tenir ben planificat des del inici del procés quines utilitzarem i en quin ordre, estandaritzant al màxim possible les instruccions que donarem als participants, temps, sistemes de control i avaluació, etc., assegurant així que tots els grups de participants passin pel mateix procés, en igualtat de condicions i amb la màxima rigorositat.

Com més bé fem el disseny i planificació previs, més garanties d’èxit tindrem

Per al seu desenvolupament caldrà disposar de més d’un avaluador/a (en funció del nombre de candidats per sessió) expert en selecció, per tal d’assegurar que obtenim una avaluació objectiva i comptem amb l’assessorament adequat a l’hora de prendre decisions. Serà un plus si algun/a responsable de l’empresa pot estar present també per tal d’aportar també el seu punt de vista.

Avantatges i desavantatges de l’Assessment Center

 • És un mètode flexible i adaptable a diferents posicions i empreses.

 • Permet estalviar temps si hem de cobrir varies vacants de la mateixa posició o característiques.

 • Integra tècniques diferents en el mateix procés que es complementen entre sí i permeten avaluar les competències clau per a la posició actual i les que preveiem que podem necessitar en un futur.

 • És una tècnica que permet detectar amb major precisió les fortaleses i debilitats de cada candidat, així com preveure el seu potencial.

 • Incorpora la visió de l’empresa donat que pot participar en el procés, juntament amb el personal avaluador expert.

 • Un inconvenient que com empresa podem trobar a l’hora realitzar un Assessment Center, és la inversió que requereix en diners i temps. Tanmateix, el “preu” que suposa incorporar a la persona inadequada de ben segur serà molt més alt.

 • La tècnica de l’Assessment Center no només s’aplica en els processos de selecció sinó que també pot utilitzar-se com a eina dinàmica per a tots els processos d’avaluació de potencial, promoció interna i desenvolupament (Development Center) en les organitzacions.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Com puc millorar el clima laboral de la meva empresa?

Next Story

Què és la Formació Professional Dual?

Latest from Competitivitat