Què són les descripcions del lloc de feina i per a què serveixen?

Les descripcions del lloc de feina són de les eines més utilitzades en els Departaments de Recursos Humans. De forma resumida, aquesta eina consisteix en una descripció i definició les tasques, les funcions i les responsabilitats que conformen cadascun dels llocs de treball de l’organització. A més, també s’inclouen en aquesta descripció els coneixements i les habilitats que han de tenir les persones que ocupen el lloc de feina.

Les descripcions del lloc de feina consisteix en una descripció i definició les tasques, les funcions i les responsabilitats dins de l’organització.

Què s’inclou en una correcte descripció de lloc de feina?

descripcions-del-lloc-de-feina-1
Les descripcions del lloc de feina inclouen els coneixements i les habilitats que han de tenir les persones.

Tot i que cada empresa estableix els mínims amb els que ha de comptar la descripció, existeix una informació bàsica que totes haurien de tenir. Val a dir que com més específic sigui el document, més efectiu serà per comptar amb la persona idònia per al lloc.

Informació mínima que ha d’incloure una correcte descripció de lloc de feina

En tot cas, la informació mínima que hauria d’incloure seria:

 • Nom del lloc de feina
 • Relació jeràrquica (de qui depèn i qui depèn d’ell)
 • Funcions principals de manera detallada
 • Relació amb altres àrees de l’organització
 • Estudis i coneixements requerits
 • Competències necessàries
 • Anys d’experiència prèvia
 • Altres requisits específics com disponibilitat de viatjar, horari, edat,…
descripcions-del-lloc-de-feina-3
Disposar d’unes descripcions del lloc de feina en l’organització és essencial tant per a l’empresa com per als col·laboradors

Disposar d’una bona descripció de llocs de treball en l’organització és essencial tant per a l’empresa com per als col·laboradors. Et permet atreure el talent adequat a les necessitats de l’empresa, i dona claretat als col·laboradors que coneixen que s’espera d’ells.

Beneficis de disposar de les descripcions dels llocs de feina

Concretament, entre d’altres, els beneficis més rellevants de disposar de les descripcions del llocs de feina són:

 • Ens serveix com a referent pel reclutament i selecció de personal de manera més concreta i efectiva.
 • Dóna claredat al treballador per exercir les seves funcions, atès que li permet conèixer les expectatives que es té del seu treball.
 • És la guia per a l’assignació de les remuneracions en funció de les responsabilitats i càrrega de treball que té cada lloc de treball.
 • Ens serveis per identificar els requeriments de capacitació i aprenentatge que pot requerir el treballador per al desenvolupament de la seva feina.
 • Ajuda a disposar d’ una estructura organitzacional clara i definida, evitant la superposició entre diferents càrrecs.
 • Serveix de base pel disseny dels plans de compensacions i incentius per als empleats.

Les descripcions de llocs de treball són imprescindibles per a la correcta gestió de talent humà ja que ajuden a maximitzar el potencial i productivitat.

Una correcta definició de les tasques i responsabilitats així com de les competències que ha de presentar cada un dels col·laboradors segons el seu lloc de treball és clau per comptar amb l’equip de treball adequat i d’acord a les necessitats de l’empresa. D’aquesta manera podran aportar valor i contribuir a la consecució dels objectius empresarials.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

El contracte de Formació i Aprenentatge

Next Story

La innovació en la gestió de persones

Latest from Competitivitat