El contracte de Formació i Aprenentatge

El contracte de formació i aprenentatge té per objecte la qualificació professional dels treballadors en un règim d’alternança d’activitat laboral retribuïda en una empresa amb activitat formativa rebuda en el marc del sistema de formació professional per a l’ocupació o del sistema educatiu. És a dir, es tracta d’un tipus de contracte que combina feina i formació, i que contempla moltes avantatges, tant pel treballador, com per l’empresa.

contracte-de-formacio-i-aprenentage1

Avantatges per l’empresari

  • Reducció de costos per Salaris i Seguretat Social

La retribució pel treballador resultarà en proporció al temps de treball efectiu (màxim del 75% el 1r any i 85% per al 2n i 3r any), en base de l’establert en conveni col·lectiu, sense que en cap cas sigui inferior al salari mínim interprofessional en proporció al temps de treball efectiu.

Pel que fa a la Seguretat Social, per a les petites i mitjanes empreses, sempre que el treballador estigui inscrit en l’oficina d’ocupació, la reducció de les quotes a la Seguretat Social serà del 100%. En el cas de no poder acollir-se a aquesta deducció, la quota a la Seguretat Social suposarà un import reduït de 96,88 € fixos al mes, independentment del que cobri el treballador.

  • Cost de la Formació

El cost de la formació és bonificable per l’empresa mitjançant les deduccions en les quotes a la Seguretat Social, per la qual cosa no suposen costos.

  • Contractació

Si l’empresa decideix transformar el contracte en indefinit, es produeix una reducció de les quotes a la Seguretat Social per import de 1.500 € cada any durant els 3 primers, i 1.800 € en el cas de ser dones.

Avantatges pel treballador “Forma’t i treballa”

  • Ocupació i formació, tot en un

El fet de poder compaginar la seva formació amb l’activitat laboral fa que el procés d’aprenentatge sigui molt més motivador i adaptat a la realitat del mon empresarial ajundant a desenvolupar les competències professionals.

  • Protecció de la Seguretat Social

Aquesta modalitat contractual comprendrà totes les contingències, situacions protegibles i prestacions, dret a la prestació per atur i dret a la cobertura del Fons de Garantia Salarial.

  • Reducció del 100 % de la quota del treballador

Característiques principals d’aquests tipus de contractes

El contracte de Formació i Aprenentatge està dirigit a persones amb edat compresa entre 16 i 25 anys. Ampliable fins als 30 anys mentre la taxa d’atur superi el 15%.

L’activitat laboral exercida pel treballador a l’empresa ha d’estar relacionada amb l’activitat formativa, que té com objectiu la qualificació professional de les persones treballadores. Aquesta formació pot ser:

  • Títols de Formació Professional de grau mitjà o superior
  • Certificats de Professionalitat de nivell 1,2 i 3 de qualificació.

La durada mínima establerta serà d’1 any, amb un límit màxim de 3 anys. Pot modificar-se per conveni col·lectiu, sempre que el període mínim no resulti inferior a sis mesos ni la màxima superior a tres anys.

L’empresa no té limitacions respecte al nombre de persones contractades sota aquesta modalitat tot i que no podrà contractar amb aquesta modalitat si el treballador ha estat treballant en l’empresa en els últims dotze mesos realitzant la mateixa activitat.

Sembla una opció interessant, oi? Truca’ns i t’informem!

 

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Quines subvencions a la contractació hi haurà al 2017? Programa 30 Plus

Next Story

Què són les descripcions del lloc de feina i per a què serveixen?

Latest from Competitivitat