El nivell de qualificació que necessita el mercat de treball

La formació i les competències adquirides al llarg de la vida són aspectes determinants pel bon funcionament empresarial i la seva capacitat per crear valor afegit i ser competitius. En aquest context, Catalunya històricament ha vingut arrossegant dèficits en la qualificació vinculada a la formació professional, motiu que fa que ens plantegem si s’ajusta l’oferta formativa a les necessitats de les empreses.

https://www.pimealdia.org/ofereix-la-fp-una-formacio-adequada-als-requeriments-del-mercat-de-treball/

Si sobreposem el nivell de formació de la població activa a Catalunya amb el que demana el sistema productiu català, a partir del nivell dels llocs de treball generats (anàlisi realitzada per l’Observatori de la PIMEC “Informe de Formació i Ocupació a Catalunya”), ens trobem davant un desajust que explica que hi hagi empreses que no troben els professionals que necessiten en un mercat de treball caracteritzat per un nivell d’atur elevat.

Podem parlar per exemple que la necessitat de perfils en especialitats industrials, és una peça crucial pel sistema productiu, malgrat actualment el flux de persones amb aquests estudis és insuficient per a donar cobertura a la gran necessitat d’especialitats transversals a la indústria (mecànica, elèctrica, electrònica, mecatrònica,…).

Tenim una població clarament polaritzada, que podem mostrar d’una manera gràfica amb la figura d’un rellotge de sorra, on la franja ample de les parts superior i inferior, es correspondrien al nivell de formació alt i baix que predominen en la població activa catalana, i la franja central, molt més estreta, seria la corresponent als estudis de nivell mitjà.

Tanmateix, el mercat de treball no demana tants titulats superiors com existeixen a Catalunya, i necessita més professionals de nivell formatiu mitjà (majoritàriament FP) dels que existeixen.

Una de les conclusions a que això ens porta és a preveure que aquests llocs de treball en la franja mitja, els estan ocupant persones amb una formació superior a la necessària, provocant llocs de treball vacants, sobrequalificació i majors esforços per part de les empreses en formació interna

D’altra banda, i posant la mirada al futur proper, cal tenir en compte que una quarta part dels llocs de treball que les empreses necessitaran a 2020 corresponen a estudis de FP, segons l’estudi “Prospectiva de necessitats d’ocupació i formació a la RMB 2015 i 2020” (Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona). Així mateix, les dades de les persones titulades a Catalunya ens mostren que les preferències formatives segueixen dominades pels estudis superiors i encara poc pels estudis mitjans, en particular els cicles d’FP.

L’estudi d’Inserció Laboral dels Ensenyaments Professionals 2016 (Departament d’Ensenyament), mostra una diferència favorable de les persones que han finalitzat estudis de CFGM i CFGS tant respecte a la situació d’atur general com, sobretot, respecte de la taxa d’atur juvenil, de 16 a 24 anys.

Download (PDF, 765KB)

Segons aquest mateix estudi, la inserció laboral se situa per sobre del 50% en 16 de les 27 famílies considerades, i supera el 60% en 7 famílies:

  • Fabricació mecànica (66,87%)
  • Indústries alimentàries (66,46%)
  • Maritimopesquera (64,37%)
  • Agrària (62,71%)
  • Hoteleria i turisme (61,73%)
  • Instal·lació i manteniment (60,76%)
  • Cal destacar que algunes de les famílies considerades, com informàtica i comunicacions, tenen un suposat nivell de inserció inferior que s’explica per l’elevat percentatge de continuació formativa que tenen.

En l’actual context de transformació tecnològica i digitalització, la formació esdevé un element clau.

https://www.pimealdia.org/la-transformacio-digital-vital-per-al-futur-de-les-empreses/

La formació és el camí per promoure el canvi i per fer possible la innovació

D’aqui la importància de integrar la formació i l’ocupació en un mateix sistema que tingui l’origen i destí en l’empresa, i situï a la persona al centre del sistema, reforçant l’orientació, potenciant una formació professional adequada i compatible amb les necessitats del sistema productiu i facilitant la transició al món del treball i la plena integració de les persones.

https://www.pimealdia.org/fp-dual-recuperant-model-laprenent/

Tot això passa per disposar d’un instrument de prospectiva sistemàtica, permanent i vinculant per accelerar l’enfocament del sistema de formació cap a les necessitats i canvis del sistema productiu.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Desenvolupament i entrenament de les “Soft Skills”

Next Story

La gamificació com a eina de branding

Latest from Competitivitat