/

Com ha evolucionat l’FP dual en el sistema educatiu català?

El CTESC va fer públic l’Informe La Formació Professional Dual en el sistema educatiu català. Aquest informe, en el que vaig tenir el plaer de participar personalment, va néixer a iniciativa pròpia del CTESC, amb l’objectiu d’analitzar el desplegament inicial de la Formació Professional Dual, en els quatre primers anys del seu funcionament en el sistema educatiu.

https://www.pimealdia.org/que-formacio-professional-dual/

Aquest és el primer informe amb dades sobre la implantació inicial de l’FP dual en el sistema educatiu català. En aquest sentit, s’ha treballat sobre les dades recopilades durant les tres primeres promocions titulades a 2012-2014, 2013-2015 i 2014-2016, facilitades pel Departament d’Ensenyament, amb l’objectiu de contrastar els avantatges que s’associen a l’FP dual dins del conjunt de l’FP inicial.

Aquestes dades s’han complementat amb la informació obtinguda a partir dels documents existents sobre l’FP dual, així com informació sobre l’execució pràctica comentada en diferents seminaris sobre la matèria.

Tot això ha permès detectar els punts de millora i proposar-ne, de manera consensuada pels membres del CTESC, solucions i recomanacions (71 en total) que s’han recollit en l’informe.

Si bé són coneguts alguns dels principals avantatges de l’FP dual, tant pel que fa als alumnes i centres de formació com per a les empreses, la implantació d’aquesta modalitat és encara incipient, amb només un 4,3% de l’alumnat que cursa FP dual, respecte del total de l’FP.

Així mateix, segons es pot concloure de l’informe, per potenciar l’FP dual, cal disposar d’un major nombre d’empreses implicades. I això només serà possible si es superaren les limitacions que dificulten la incorporació de les micro i petites empreses, tal i com recull un dels apartats de les consideracions, referides a l’expansió de l’FP dual a Catalunya, i de la que el CTESC en fa 4 recomanacions específiques al respecte, que es resumeixen a continuació:

4 recomanacions del CTESC

  • Incentivar la coordinació de les micro i petites empreses per mancomunar serveis, com ara la tutoria d’empresa
  • Impulsar vies de cooperació entre pimes, com ara l’externalització de part de la formació, establint recursos incentius financers
  • Contractes de confidencialitat per superar les possibles reticències a col·laborar
  • Adaptar el marc jurídic per permetre estades formatives d’una mateixa persona aprenent en diferents empreses
El desenvolupament del model d’FP Dual català hauria de respondre a un procés de concertació i diàleg social

Un altre dels punts importants que aborda aquest informe té a veure amb el desenvolupament del model d’FP Dual català, que hauria de respondre a un procés de concertació i diàleg social; així com al seu sistema de governança, insistint en la necessària incorporació dels agents socials més representatius, i s’insta al govern a desplegar la Llei 10/2015 de Formació i Qualificació Professionals.

https://www.pimealdia.org/ofereix-la-fp-una-formacio-adequada-als-requeriments-del-mercat-de-treball/

El Director General de Formació Professional de Catalunya, avançava en l’acte de presentació de l’estudi, que actualment 114 titulacions d’FP inicial (l’FPI inclou 150 cicles de grau mitjà i superior agrupats en 26 famílies) es poden cursar en dual, i que en la darrera promoció ja havien estat 10.000 alumnes matriculats en FP dual i 3.000 empreses participants. Va manifestar així mateix, que el Departament d’Ensenyament està treballant en models per facilitar la participació de les petites empreses a través d’instruments com la tutoria mancomunada.

Per acabar, aqui us deixo algunes de les dades que publica l’informe:

  • La inserció laboral dels titulats és més alta a l’FP dual que al conjunt de l’FP inicial, el 70,0% i el 51,1% respectivament el curs 2014-2015
  • Com a conseqüència de l’anterior, menys titulats continuen estudiant, el 21,6% en el cas dels que cursen la modalitat d’FP dual, respecte al 38% del conjunt de l’FP inicial
  • El lloc de treball ocupat una vegada finalitzats els estudis és més coherent amb la formació cursada, un 92,9% dels titulats en dual, respecte 79,9% del conjunt de l’FP incial
  • La contractació indefinida és superior en el cas dels titulats en dual, 37% respecte al 27,3% en el cas del conjunt de l’FP inicial
  • Les diferències retributives entre l’FP dual i general són notòries. El 49,5% dels que han cursat CFGM en dual i el 52,6% dels CFGS en dual, guanyen més de 1.200€ al mes, mentre que els d’FP general han significat el 17,9% i el 27% respectivament. Aquestes diferències es podrien explicar per una freqüència més gran d’ocupacions industrials i un millor equilibri entre l’oferta formativa i la demanda de les empreses a l’FP dual

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

4 nivells d’avaluació d’un pla de formació

Next Story

5 tècniques que us ajudaran a motivar els equips de treball

Latest from Competitivitat