Landing page efectives; com han de ser?

Landing page efectives
Landing page efectives

Una landing page és una pàgina d’aterratge en la qual un usuari que ha mostrat interès pel nostre producte o servei arriba a través d’una campanya de publicitat o promoció.

Per què és important dissenyar una landing page?

 • Augmenta la ràtio de conversió (de visitants a leads) respecte a un formulari qualsevol d’una pàgina web genèrica.
 • Centra l’atenció de l’usuari en el producte pel qual ha mostrat interès.
 • Amplia la informació del producte o servei pel qual s’ha interessat l’usuari.
 • Dona més flexibilitat creativa per captar l’atenció i aconseguir el lead del visitant.
Landing page exemple 2
Exemple de landing page efectiva, amb un formulari visible i la informació més rellevant en un cop d’ull.

Els 7 punts imprescindibles que tota landing hauria de complir:

 1. Un formulari que sigui visible. Habitualment, i sobretot si la landing està dissenyada de manera que, per conèixer tota la informació, has de fer molt de scroll, es posen dos formularis. Un a la part superior de la landing, que sigui visible només entrar a la pàgina, i que es replica a la part inferior de la landing, quan l’usuari ja ha estat informat i ens vol donar el seu contacte.
 2. Disseny creatiu, original i que cridi l’atenció del visitant. Amb un parell o tres de call-to-action (depèn de la quantitat d’informació) que incitin a deixar el contacte.
 3. Una imatge unificada a totes les pàgines del producte o servei. La landing page ha de respirar la imatge corporativa de l’empresa, hi hauria d’aparèixer el logotip i seguir l’estil de la companyia.
 4. Donar alguna cosa a canvi. Que un usuari doni el seu contacte és una informació molt valuosa per a nosaltres, hem de premiar aquesta confiança. Una guia, un tutorial, una plantilla, un codi de descompte…, algun element que, a banda d’incitar a deixar el contacte, faci que l’usuari cregui que ha valgut la pena deixar les seves dades.
 5. No posar enllaços externs. El visitant s’ha de quedar a la nostra landing, volem que converteixi. Per tant, no podem posar vies d’escapament cap a altres pàgines, fins i tot si aquestes pàgines són nostres. El percentatge de sortida de les landings és molt alt, i està bé que sigui així!
 6. La landing ha de ser responsive. S’ha de tenir en compte que si fem una campanya a Facebook, els visitants ens poden entrar tant per desktop, com per smartphone. És important que s’adapti als diferents dispositius.
 7. Adequació del formulari al nou Reglament Europeu de Protecció de Dades. Per a més informació de com es pot adaptar el formulari a la nova legislació, visita la pàgina de PIMEC.

I per exemplificar-ho: publiquem un post a Facebook sobre un servei d’internacionalització. Per mitjà de l’inbound marketing o màrqueting de continguts, amb un potent call-to-action atraurem els potencials clients, que faran clic a l’enllaç. Aterraran a la nostra landing page, on trobaran tota la informació de com es desenvoluparà aquest servei, quins avantatges trobarà respecte a la competència, quins són els objectius que aconseguirà i, a més a més, si té prou interès per deixar les seves dades, es podran descarregar una guia de consells per a l’exportació.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

La transferència de coneixement, un repte per a la Universitat

Next Story

Economia col·laborativa i economia de plataformes

Latest from Innovació