/

Model d’utilitat o patent: com protegir una invenció

Un model d’utilitat és un títol que reconeix el dret d’explotar en exclusiva una invenció, impedint a altres la seva fabricació, venta, o utilització, sense consentiment del titular. Com a contrapartida, el model d’utilitat es posa a disposició del públic pel seu coneixement.

El dret que dona un model d’utilitat és especialment, el dret a excloure a altres de la seva fabricació, utilització o introducció del producte o procediment patentat en el mercat.

Model d’utilitat o patent?

La resposta no és sempre la mateixa s’haurà d’analitzar cada supòsit però s’ha de conèixer:

• Que un model d’utilitat s’ha de manifestar mitjançant la forma, estructura o constitució d’un objecte per aconseguir un avantatge tècnic.
• Que queden exclosos els procediments que tan sols es poden protegir mitjançant una patent. Les varietats vegetals no es poden protegir ni mitjançant un model d’utilitat ni per una patent.
• Que la durada de la protecció del model és menor: 10 anys des de la seva sol·licitud, ja que es protegeixen invencions de menor nivell inventiu.
• Que es pot utilitzar com una via de protecció internacional, amb una prioritat de 12 mesos per la seva extensió.
• No es realitza examen ni informe respecte l’estat de la tècnica. Sí hi ha una crida a oposicions de tercers.
• La seva concessió és més ràpida que en el supòsit d’una patent i el seu cost és inferior.

El model d’utilitat el pot sol·licitar qualsevol persona física o jurídica

Per poder protegir una invenció com a model d’utilitat ha de tenir tres requisits:

1. Novetat: s’entén que una invenció és nova quan no està compresa en l’estat de la tècnica.
2. Activitat inventiva: una invenció implica activitat inventiva si no resulta de l’estat de la tècnica d’una manera molt evident per a un expert de la matèria.
3. Aplicació industrial: s’entén que una invenció es susceptible d’aplicació industrial quan el seu objecte pot ser fabricat per qualsevol tipus d’indústria, inclosa l’agrícola.

Què no pot ser objecte d’un model d’utilitat?

No s’entenen com invencions
o Els descobriments, les teories científiques i els mètodes matemàtics.
o Les obres literàries o artístiques o qualsevol altre creació estètica, així com les obres científiques.
o Els plans, regles i mètodes per l’exercici d’activitats intel·lectuals, per a jocs o per activitats econòmic-comercials, així com els programes d’ordinador.
o Les formes de presentar informació

No s’entenen com invencions amb aplicacions industrials
o Els mètodes de tractament quirúrgic o terapèutic del cos humà o animal, ni els mètodes de diagnòstic aplicats al cos humà o animal.

No poden ser objecte de model d’utilitat
o Les invencions contràries a l’ordre públic o a les bones costums.
o Les varietats vegetals i les races d’animals
o El cos humà en els seus diferents estadis de constitució i desenvolupament, així com el simple descobriment d’un dels seus elements, inclosa la seqüència o la seqüència parcial d’un gen.

No podran ser protegits com model d’utilitat els procediments, en general

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Claus per preparar amb èxit una fira internacional

Next Story

Els certificats digitals de persona jurídica arriben al final de la seva vida

Latest from Competitivitat