Nova convocatòria de subvencions per a la contractació de majors de 45 anys

Amb l’objectiu de millorar i afavorir la contractació de persones en situació d’atur, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) ha obert nova convocatòria de subvencions  per a la contractació per a les empreses que contractin a persones majors de 45 anys i que es troben en situació d’atur (RESOLUCIÓ TSF/2106/2017).

https://www.pimealdia.org/recomanacions-per-al-col-lectiu-de-45-a-64-anys-el-mes-afectat-per-la-crisi/

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya subvenciona els contractes de treball formalitzats entre el 5 de setembre i el 15 de novembre de 2017, amb una durada mínima de 6 mesos i màxima de 12 mesos, a excepció de la contractació d’una persona amb discapacitat, en que podrà subvencionar-se un màxim de 18 mesos.

La jornada laboral a subvencionar està entre el 50% i el 100%. Els contractes s’ha de subscriure, com a màxim, 2 mesos abans de la presentació de la sol·licitud de subvenció i, com a molt tard, el 15 de novembre de 2017.

La quantia de la subvenció es mou en una banda d’un mínim de 2.250€ i fins a 24.000€, que ve determinat en funció de tres factors:

  • El Salari Brut Anual
  • La jornada de treball
  • La durada del contracte de treball. Per a contractes de 12 mesos, la quantia de la subvenció és més del doble que pels de 6 mesos

A més d’aquests, en aquesta convocatòria, el SOC ha inclòs un nou barem per incentivar a les empreses que gestionin les ofertes d’ocupació a través de l’Oficina de Treball.  En aquest sentit, si la persona contractada ha estat proporcionada per l’Oficina de Treball, la subvenció serà major que en cas que el candidat o candidata hagi estat seleccionada a través d’altres mitjans (Candidat Propi), tret que es tracti de la contractació d’una dona en una ocupació on les dones estan subrepresentades.

Així mateix, en el cas que la persona contractada tingui reconeguda oficialment una discapacitat major o igual al 33%, el barem de la subvenció és considerablement superior.

Poden ser beneficiàries d’aquesta subvenció totes les persones físiques i jurídiques, amb capacitat per a la contractació laboral, i centre de treball a Catalunya, a excepció de les administracions públiques i les seves entitats dependents o vinculades, les empreses d’inserció i les empreses de treball temporal.

Les empreses interessades en obtenir aquesta subvenció han de fer arribar el formulari de sol·licitud i la documentació corresponent a Tràmits Gencat.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Tardor…aquest any si! predicció meteorològica del 23 al 29 de setembre 2017

Next Story

Sabeu com identificar l’aranzel d’un producte a exportar?

Latest from Competitivitat