La professionalització de la selecció de personal a les pimes

Tots som conscients que el principal actiu d’una organització són els seus treballadors però no sempre les nostres accions es corresponen amb aquesta idea. Tots els indicis ens diuen que el  proper 2017 continuarà la lleugera millora del mercat laboral i que, per tant, moltes empreses incorporaran nous treballadors a les seves plantilles, motiu pel que ara més que mai cal la professionalització de la selecció de personal a les pimes.

És imprescindible una bona professionalització de la selecció de personal a les pimes.

Del èxit o fracàs en els nostres processos de selecció dependrà bona part dels resultats que obtindrem, així que és imprescindible que dediquem tots els esforços en aquest sentit, una bona professionalització de la selecció de personal a les pimes.

Tasques a millorar en els processos de selecció

En moltes ocasions, les pimes no disposen dels suficients recursos per realitzar aquesta tasques de forma professional i amb garanties.

Alguns dels errors més freqüents amb els que ens trobem en els processos de selecció són:

  • No identificar clarament els requeriments del lloc a cobrir.
  • Prioritzar la urgència en la contractació i l’estalvi de temps en el procés per sobre dels perfils professionals més adequats.
  • Realitzar contractacions emocionals basades en sensacions, intuïcions o “feelings”.
  • Contractacions per amiguisme o recomanació sense la intervenció d’un professional en el procés.

Inconvenients de realitzar el procés de selecció sense especialització

Els inconvenients de realitzar el procés de selecció de forma interna sense especialització, més enllà de caure amb els errors que hem explicat, són molts:

  • Hem de dedicar un temps valuós a una tasca de la que no som experts, allunyant-nos de les altres funcions.
  • No coneixem com enfocar correctament la oferta de feina, els canals de captació, la descripció dels lloc de feina,..
  • Risc que, amb els nostres recursos, rebem poques candidatures o que no s’adeqüin a les necessitats. O bé el cas oposat, que en rebem masses i no sapiguem realitzar un bon filtratge.
  • Si el candidat no es consolida al lloc de feina per errors en la selecció, patim les conseqüències de la reinversió en temps i econòmica, augmentem els ratis de rotació,…

Per evitar això, cada com més pimes opten per l’externalització dels processos de selecció a professionals especialitzats.

Som conscients que les pimes generalment no compten amb un departament de Recursos Humans que s’encarregui de la selecció de personal. Els responsables d’aquesta tasca són alhora, responsables d’altres tasques que no tenen a veure.

Tot i això, el fet que no hi hagi un departament de Recursos Humans, no vol dir que a les pimes no es valori la gestió del talent, tot el contrari, i per això és important l’externalització dels serveis a una organització especialitzada, com ara PIMEC, a l’hora de realitzar el desenvolupament de processos de planificació estratègica de Recursos Humans, descripció i anàlisi de llocs de treball, reclutament i selecció de talent, així com altres àmbits com formació, clima laboral, política retributiva, …

Si tens previst incorporar personal durant el proper any, deixat orientar per un dels nostres professionals, guanyaràs amb garantia d’èxit, professionalitat en el procés i estalvi de costos.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Què és el Blended Learning?

Next Story

L’evolució de les polítiques d’ocupació

Latest from Competitivitat