Què és l’Economia Social?

Podem dir que Catalunya és per la seva història i pel seu actual dinamisme, bressol de l’economia social i solidària del sud d’Europa.

Nou model d’economia

S’ha d’impulsar un nou model d’economia:

  • que no caigui en crisis cícliques
  • que no generi desigualtats
  • que respecti les persones i el medi ambient
  • que promogui el desenvolupament territorial de forma equitativa

D’acord amb l’article 2 de la Llei 5/2011 d´Economia Social, podem dir que l’economia social és el conjunt d’activitats econòmiques i empresarials, que en l’àmbit privat realitzen les entitats que, de conformitat amb un conjunt de principis, persegueixen l’interès col·lectiu dels seus integrants, ja sigui l’interès general econòmic o social, o ambdós.

Quins efectes pot tenir la RSE dins la meva PIME?

L’economia social comprèn totes aquelles formes de realitzar activitat econòmica que tenen com a finalitat la resolució d’una problemàtica social o bé satisfer les necessitats econòmiques dels seus associats

Les societats cooperatives, en les seves diferents modalitats, i entre elles, les de treball associat, consum, habitatge, agràries, serveis, mar, crèdit, ensenyament, sanitàries, assegurances, de transport, les societats laborals, les associacions, fundacions i mutualitats, les empreses d’inserció, els centres especials de treball, les societats agràries de transformació i les confraries de pescadors comparteixen els principis orientadors de l’economia social.

A més, existeix una dinàmica viva de les entitats de l’economia social que fa que hi hagin entitats singulars que també participen dels mateixos principis que les anteriors.

La fórmula d’economia social amb més pes i tradició a Catalunya és el cooperativisme, amb prop de 4.000 cooperatives existents i més de 42.000 llocs de treball

Els principis de l’economia social d’acord amb l’actual Llei 5/2011 d’Economia Social són:

Primacia de les persones i del fi social sobre el capital, que es concreta en gestió autònoma i transparent, democràtica i participativa, que prioritza la presa de decisions més en funció de les persones i les seves aportacions de treball i serveis prestats a l’entitat o en funció del fi social, que en relació a les seves aportacions al capital social.
• Aplicació dels resultats obtinguts de l’activitat econòmica principalment en funció del treball realitzat i servei o activitat realitzada pels socis i sòcies o pels seus membres i, en el seu cas, el fi social objecte de l´entitat.
Promoció de la solidaritat interna i amb la societat que afavoreixi el compromís amb el desenvolupament local, la igualtat d’oportunitats entre homes i dones, la cohesió social, la inserció de persones amb risc d’exclusió social, la generació d’ocupació estable i qualitat, la conciliació de la vida personal, familiar i laboral i la sostenibilitat.
• Independència respecte els poders públics.

Download (PDF, 241KB)

L’Economia Social és un altre manera de fer empresa, convivint la eficiència empresarial i la responsabilitat social

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Canvis socials, tecnològics i nous hàbits de consum

Next Story

Mèxic: mercat estratègic per a les pimes catalanes

Latest from Competitivitat