La retribució variable a l’empresa

La retribució determina en gran mesura la bona o mala relació existent entre empresa i treballador i esdevé un element motivador vital per garantir el compromís de l’equip humà i evitar la complicada fugida de talents. Aplicar un sistema de retribució variable inclòs dins d’un pla ben dissenyat pot servir per motivar els empleats i perquè aquests de s’identifiquin amb els objectius de l’empresa

https://www.pimealdia.org/implantar-retribucio-variable-pime/

És important que les empreses sàpiguen valorar l’esforç extra que duen a terme els seus empleats ja que d’aquesta manera aconseguirà augmentar la productivitat de la companyia. Aquest sistema també és molt útil per establir les noves prioritats de les empreses.

La política de retribució de l’empresa és un dels factors que més influeixen en el nivell de satisfacció de l’equip humà. Aquest nivell de satisfacció influirà de manera directa o indirecta en la seva motivació, en les ganes de participar activament en la resolució de problemes puntuals, en la voluntat de treballar en equip i, sobretot, en aquesta actitud positiva i oberta a la comunicació que és imprescindible per a qualsevol projecte empresarial que busqui l’èxit.

https://www.pimealdia.org/5-aspectos-clave-para-mejorar-sistema-retribucion-variable-su-empresa/

Diferents tipus de retribució

Quan parlem de retribució, podem definir tres sistemes de retribució més habituals i eficaços ara per ara: la retribució fixa, la retribució variable i el complementari pagament en espècie.

Anomenem retribució fixa a la retribució econòmica mínima que l’empresa garanteix als seus treballadors i que es fixa depenent de les funcions que exerceixen o del càrrec que ostenten.

D’una banda representa l’estabilitat pels treballadors i un equilibri que reverteix positivament en el rendiment productiu.

Però d’altra banda, pot produir un cert “apalancament” de l’empleat que es tradueixi en una pèrdua d’interès per seguir aportant el seu talent a la resta de l’equip humà.

La retribució variable s’estableix en funció dels resultats que s’assoleixen. Per a això s’ha de crear una base o sistema de mesures dels resultats que permetin una remuneració real en base a aquests objectius.

Aquest sistema premia els èxits dels empleats, però té els seus riscos: si aquesta retribució variable és massa escassa o els objectius que ha d’assolir l’empleat per aconseguir la retribució pactada són impossibles de complir, l’equip humà es desmotivarà i, així, baixarà la seva rendiment, la seva implicació en el projecte i, per descomptat, el seu nivell d’eficiència, eficàcia i productivitat.

La tercera retribució salarial, la retribució en espècie, consisteix a complementar el salari base o la retribució variable amb una sèrie de beneficis no monetaris als empleats. Hi ha molts exemples de retribució en espècie: dies de vacances, flexibilitat horària, viatges, regals, formació d’alt nivell, ús del vehicle d’empresa, descomptes, etc.

Des del punt de vista de la motivació i la productivitat veiem que, en moltes ocasions aquestes retribucions en espècie són molt més determinants que les econòmiques.

Podríem parlar d’un quart gran sistema de retribució, el que està lligat a la productivitat però sens dubte és un sistema molt més complex que dona per fer un anàlisi més particular.

Com podem crear el sistema retributiu òptim per a la nostra empresa?

Qualsevol política de retribució té els seus pros i contres i no hi ha una fórmula fixa que funcioni en totes les empreses i en tots els grups humans, però sí que hi ha una sèrie de característiques clau que hauria de complir qualsevol sistema retributiu per intentar ser el més perfecte possible:

  • Just: que no generi greuges comparatius entre els treballadors
  • Assolible: hem d definir objectius que es puguin assolir
  • Senzill: hem de fugir de sistemes complexos que generin desconfiança. La simplicitat i claredat és un element clau pel seu èxit
  • Transparent: cal aportar tota la documentació per comprovar d’on surten les xifres
  • Esglaonat: és recomanable que compti amb diferents etapes remuneratives d’assoliment

Finalment, per dissenyar un bon pla és molt important comptar amb l’assessorament adequat ja que aquest pot contribuir de manera important a ajudar a estalviar costos a les empreses. Només si s’arriben els resultats extra s’incrementaran els seus costos retributius.

Penseu implementar o revisar a la vostra empresa un sistema de retribució variable? Al Departament de Recursos Humans de PIMEC us podem ajudar.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

La transformació digital, vital per al futur de les empreses

Next Story

Experiències d’outdoor trainning

Latest from Competitivitat