Saps que és el Certificat de Professionalitat?

Potser en els darrers anys has vist una titulació de Certificat de Professionalitat en un currículum o t’han ofert una formació per obtenir aquesta titulació però, que és exactament un Certificat de Professionalitat? Quin tipus d’acreditació és? Per a qué serveix?

Vector business concept in flat style - paper douments and workplace

El Certificat de Professionalitat és un instrument que permet obtenir una acreditació oficial que certifica al treballador posseir una sèrie de coneixements i habilitats pel desenvolupament d’un lloc de feina.

El Certificat de professionalitat acredita les competències professionals d’una persona

Amb independència de si s’han obtingut mitjançant l’experiència professional o la formació, el Certificat de professionalitat acredita les competències professionals d’una persona. Per tant, són titulacions oficials que emet l’Administració Laboral (el Serveicio Público de Empleo Estatal, SEPE, o el Servei d’Ocupació de Catalunya, SOC, en el cas de Catalunya).

Els Certificats de Professionalitat estan regulats des de l’any 2008, tot i que la seva implantació en el marcat laboral és relativament lenta degut principalment al desconeixement d’empreses i treballadors, tot i que la seva presència és cada cop més rellevant.

Aquestes titulacions tenen com a principals objectius facilitar l’adequació de la formació als requeriments de l’àmbit productiu, facilitar la qualificació durant la vida professional mitjançant l’acreditació i acumulació d’aprenentatges adquirits en diferents àmbits o millorar la transparència del mercat laboral.

certificat-de-formacio-professional

A Espanya, i també a Catalunya, existeix la proporció més gran de persones sense qualificació o amb molt baixa qualificació

En canvi, el percentatge de treballadors amb una qualificació de nivell mitjà relacionada amb la Formació Professional és menys que el de persones amb estudis superiors, el que genera un important gap al mercat laboral, com es pot observar al recent estudi de L’Observatori de PIMEC respecte a Formació i Ocupació a Catalunya.

El Certificat de Professionalitat es va concebre com una eina per facilitar l’accés al mercat de treball, atès que la seva obtenció es podia obtenir per diferents vies, com ara l’experiència laboral i per tant, un instrument idoni pel reciclatge de treballadors que no van finalitzar en el sistema educatiu.

La implantació d’aquestes titulacions en el nostre país ha de realitzar un salt qualitatiu i quantitatiu definitiu, però que serà difícil de realitzar sense una simplificació dels processos d’obtenció, tant a nivell formatiu com d’acreditació de competències.

Elements facilitadors

Tot i això, recents reformes han introduït elements facilitadors, com ara

  • la seva impartició amb modalitat mixta (part online)
  • l’acreditació de Centres Formatius
  • la possibilitat de finançament mitjançant les bonificacions a la seguretat Social
  • la seva vinculació a l’ocupació mitjançant contractes de formació i aprenentatge

Això fa que confiem plenament en la seva rellevància en el nostra mercat laboral.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Les infraestructures no són només carreteres i mobilitat

Next Story

Com aconsegueixo reputació corporativa?

Latest from Competitivitat