/

Com implementar un pla d’igualtat a l’empresa?

Els plans d’igualtat formen part del conjunt d’actuacions en favor de la igualtat entre gèneres i de la igualtat d’oportunitats entre homes i dones. Es considera com una de les eines principals d’intervenció per tal d’afrontar les desigualtats i discriminacions que pateixen les dones en els diferents àmbits socials, però no exclusivament en l’àmbit del treball i de l’ocupació.

Com ha de ser el pla d’igualtat?

Un pla d’igualtat segons l’article 46 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, és un conjunt ordenat de mesures, adoptades després de dur a terme una diagnosi de situació, que serveixen per assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes a l’empresa, eliminant qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe.

Els plans d’igualtat fixen els objectius concrets d’igualtat que s’han d’assolir, les estratègies i les pràctiques que s’han d’adoptar per a la seva consecució, així com l’establiment de sistemes eficaços de seguiment i avaluació dels objectius fixats.

El pla d’igualtat és una clara inversió per garantir els objectius integrals de l’entitat, per introduir a les empreses formes innovadores de gestió i millora de la seva eficàcia organitzativa, contribuint a una imatge positiva de l’entitat.

Els plans d’igualtat han d’incloure a totes les persones de l’empresa i han de tractar les següents matèries: accés a l’ocupació, classificació professional, promoció i formació, retribucions, ordenació del temps de treball per afavorir la conciliació laboral personal i familiar, i prevenció de l’assetjament sexual i de l’assetjament per raó de sexe.

Quines empreses tenen l’obligació d’elaborar i aplicar un pla d’igualtat?

  • Les que tenen més de 250 persones en plantilla
  • Les que estan obligades pel seu propi conveni col·lectiu
  • Quan l’autoritat laboral ho hagués acordat en un procediment sancionador, on s’hagués especificat la substitució de les sancions per la implantació d’un pla d’igualtat

Per a la resta d’empreses, la implantació de plans d’igualtat és voluntària, prèvia consulta amb la representació legal de la plantilla. Però, cada vegada més per l’accés a la contractació pública l’Administració requereix la tinència d’un pla d’igualtat.

Qui n’ha de formar part?

En el desenvolupament del pla d’igualtat participen els representants del personal i la direcció de l’empresa

Els grups d’empreses que tinguin obligació d’elaborar plans d’igualtat, hauran d’elaborar un pla d’igualtat per a cada empresa, així com un diagnòstic de situació per a cada empresa.

En el desenvolupament del pla d’igualtat participen els representants del personal i la direcció de l’empresa. Pel que fa a la seva execució, és imprescindible la participació i implicació de tota la plantilla.

D’acord amb la Llei d’igualtat, totes les empreses han de vetllar per la igualtat d’oportunitats en l’àmbit laboral i han d’adoptar mesures, prèvia negociació o consulta amb la representació dels treballadors, per evitar qualsevol tipus de discriminació entre dones i homes en la organització.

Quines subvencions hi ha?

El BOE de 27 de maig de 2017 ha publicat l’extracte de la Resolució de 23 de maig de 2017, de l’Institut de la Dona i per la Igualtat d’Oportunitats del Govern espanyol, per la qual es convoquen les ajudes a la petita i mitjana empresa i altres entitats per a l’elaboració i implantació de plans d’igualtat, corresponents a l’any 2017.

El termini de presentació de sol·licituds és de quinze dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria. Per tant, el termini de sol·licitud romandrà obert des del 29 de maig de 2017 fins el 16 de juny de 2017, ambdós inclosos.

PIMEC, a través del seu Departament Jurídic, us ofereix suport i assessorament tècnic en el procés d’elaboració i implantació de plans i mesures d’igualtat. Pots posar-te en contacte amb nosaltres a través dels comentaris aquí sota i et respondrem en privat.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Nous reptes de la negociació col.lectiva

Next Story

Debat sobre l’autoconsum d’energia elèctrica

Latest from Competitivitat