//

És obligatori un registre diari de la jornada dels teus treballadors

La sentència de l’Audiència Nacional de data, 4 de desembre de 2015, estableix la obligació de l’empresari d’establir un sistema de registre diari de la jornada com una eina imprescindible per poder comprovar la realització d’hores extraordinàries.

Una eina d’obligat compliment

El registre diari de la jornada és l’ eina, promoguda pel legislador, per garantir un control efectiu de la realització d’hores extraordinàries. Tots els empresaris tenen l’obligació de portar un registre diari de la jornada, independentment de si a la seva empresa és realitzen o no hores extraordinàries i de que existeixin múltiples horaris flexibles.

En l’actualitat és un criteri a tenir en compte per les múltiples actuacions que s’està realitzant per part de la Inspecció de Treball requerint a les empreses que aportin el registre diari de la jornada.

Per l’exposat, recomanem tenir un control de la jornada dels treballadors independentment de la dimensió i nombre de treballadors de l´empresa.

I vosaltres, esteu registrant les jornades a les vostres empreses?

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Cloud: Puja la teva empresa al núvol

Next Story

Innovació en màrqueting per a pimes. El risc de no fer res no és al menú

Latest from Consells empresarials