La motivació del nostre equip és imprescindible per assolir objectius empresarials

La motivació és un estat intern que activa, dirigeix i manté conductes i és imprescindible per a un bon aprenentatge i per assolir objectius.

Una persona motivada rendeix molt més que una de desmotivada, treballa millor i amb menys temps fa més feina. I, per si amb això no n’hi hagués prou, a sobre que rendeix més, normalment arriba a assolir els seus objectius perquè té l’energia i força que l’empeny a fer-ho.

La paraula motivació deriva del llatí motivus o motus, que significa ‘causa del moviment’. La motivació pot definir-se com “l’assenyalament o èmfasi que es descobreix en una persona cap a un determinat mitjà de satisfer una necessitat, creant o augmentant amb això l’impuls necessari perquè posi en marxa aquest mitjà o aquesta acció, o bé perquè deixi de fer-ho”.

Hi ha diverses teories sobre com s’origina la motivació i el seu efecte en la conducta. Totes aporten, des de diferents perspectives, conceptes clarificadors que expliquen com es crea (per obtenir èxit, culminar una expectativa, satisfer un desig). És per això que si volem assolir els resultats que ens fixem com a empresa és molt important tenir motivats els nostres equips, i una de les maneres de fer-ho és estant nosaltres motivats quan interactuem amb ells.

Els nous estudis sobre neurociència ens mostren la configuració neural del cervell. Segons aquests estudis, tenim un conjunt de neurones, anomenades neurones mirall, que s’activen de la mateixa manera quan fem una cosa que quan la veiem fer a una altra persona.

Són la clau de l’aprenentatge per imitació i contagien les conductes

A nivell cerebral, la motivació suposa un increment del flux sanguini que aporta oxigen, glucosa i nutrients a les neurones. D’aquesta manera les neurones tenen més energia i el seu funcionament és més eficient.

A més, quan estem motivats el cervell produeix dopamina, un neurotransmissor relacionat amb els sentiments de recompensa i de plaer proactiu. Per això, les persones motivades valoren el seu treball i s’ho passen bé. D’aquesta manera els és més fàcil mantenir la motivació i tornar-se a motivar de nou, ja que el cervell busca repetir les experiències que li proporcionen plaer i recompensa.

Motivar implica implementar mecanismes per assolir el benestar del nostre equip, això fa que l’equip funcioni millor; és tot un art que requereix entrenar-nos en:

 • Definir conjuntament objectius
 • Desenvolupar la Creativitat
 • Donar suport
 • Donar autonomia

I, a més, amb la clau màgica de la sorpresa, una emoció bàsica que té influència en l’aprenentatge.

De manera automàtica, l’emoció de sorpresa activa el tàlem, que és el centre de l’atenció del cervell i forma part d’un circuit neuronal que comprèn altres zones del cervell, que és precisament el que activa i manté la motivació!

A través de la sorpresa, per tant, activem l’atenció

Sabries com activar la motivació a la teva organització?

 • Permetent la realització personal i professional de les persones
 • Valorant la feina i el rol de cada persona
 • Augmentant l’àrea de responsabilitat
 • Donant grau d’autonomia
 • Donant reconeixement social o econòmic
 • Oferint desenvolupament, formació i promoció professional
 • Desenvolupant mesures per a la conciliació i la igualtat

La preparació és la clau de l’èxit – Alexander Graham Bell

Per mantenir el nostre equip motivat, és important tenir coberts els interessos particulars de cada persona. D’aquesta manera augmentaran directament els beneficis empresarials, i tota l’energia de les persones integrants de l’equip s’enfocarà cap a assolir els objectius comuns del projecte.

 

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

L’Índia: Oportunitats de negoci en un país en expansió

Next Story

Què succeeix quan un treballador extracomunitari perd la seva autorització de treball?

Latest from Competitivitat