/

Objectiu 2025: El Pacte per a la Reforma Horària per una millora a la qualitat de vida

PIMEC s’ha adherit al Pacte per a la Reforma Horària i s’ha compromès a assolir l’Objectiu 2025. El Pacte és la culminació d’una iniciativa que es va engegar fa tres anys i mig, l’objectiu final d’aquesta iniciativa es millorar la qualitat de vida de totes les persones.

Mesures per implementar la reforma horària a l’empresa

Una nova cultura del temps amb models més flexible revertirà en el benefici de les empreses catalanes i els seus treballadors. Tot i això, és precís posar de relleu que no es pot exigir una reforma horària uniforme, que no atengui a les múltiples especificitats que a cada sector es produeixen.

S’han de fer compatibles les necessitats del nostre teixit empresarial amb les de les persones treballadores, ajustant-hi en cada cas les mesures a adoptar.

S’ha de trobar un equilibri adequat entre les necessitats de les empreses i dels treballadors

Haurà de ser, per tant, un reforma progressiva, amb alguns sectors sent el motor, els acceleradors (Administració, escoles, oficines, entre d’altres) i altres anant després adaptant-se en funció del canvi d’hàbits progressiu de la població (comerç, restauració, oci i cultura).

Només si es realitza aquest esforç d’adaptació i equilibri es podrà garantir un canvi amb aplicació real sobre el terreny i sostingut en el temps

S’estableix un horitzó temporal, l’any 2025, perquè els objectius del Pacte  esdevinguin una realitat.

La carta de compromisos cap a l’Objectiu 2025 contempla:

 • Augmentar els nivells de benestar social de la ciutadania i protegir-ne la salut, especialment la dels col·lectius més vulnerables.
 • Fer una distribució més racional del temps en la vida quotidiana
 • Assolir uns nivells més alts de conciliació de la vida familiar, laboral i personal
 • Afavorir la pràctica d’activitats que contribueixin a l’adopció d’hàbits més saludables
 • Millorar el rendiment escolar
 • Incrementar el temps per al descans
 • Assolir els objectius de coresponsabilitat i d’equitat de gènere
 • Afavorir la participació ciutadana en iniciatives i organitzacions de la societat civil i en la gestió dels afers públics
 • Millorar la productivitat i la competitivitat de les empreses
 • Incrementar el rendiment laboral, afavorir la millora en la presa de decisions i reduir la sinistralitat laboral
 • Fer possible la sostenibilitat energètica per l´estalvi d´energia derivat de la compactació d’horaris i per la reducció dels desplaçaments al lloc de treball

Per aconseguir-ho, la reforma horària proposa, allà on el sector, l’activitat i el lloc de treball ho permetin, compactar la jornada laboral per avançar l’hora de sortida de la feina, introduir horaris laborals més flexibles d’entrada i sortida, avançar les hores dels àpats, tant del dinar com del sopar i sincronitzar els horaris d’empreses, institucions i actors socials i culturals.

Productivitat: de la cultura presencialista a la cultura per valors

PIMEC valora positivament el Pacte nacional per a la reforma horària com a instrument de concertació i governança.

http://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/Pacte-per-a-la-Reforma-Horaria

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Em sumo a transformació digital! Dissenyo una app?

Next Story

Més fidelització i conversió per al teu lloc web amb el xat online

Latest from Competitivitat