Recomanacions per gestionar l’impacte de la Covid-19 en el mercat laboral des de la perspectiva de gènere

La sobrevinguda i extraordinària situació desencadenada per la pandèmia de la Covid-19 ha comportat grans canvis en les vides de les persones i en el mateix sistema socioeconòmic. Els efectes d’aquest impacte s’han fet sentir en l’activitat de les empreses i en el conjunt de l’economia, així com en l’ocupació dels treballadors i treballadores. No obstant això, ha afectat de manera desigual les dones i els homes, tant en l’àmbit laboral com en el privat.

Des de la Comissió d’Igualtat i del Temps de Treball del Consell de Relacions Laborals de Catalunya, el passat mes de setembre es van aprovar les “Recomanacions per gestionar l’impacte de la COVID-19 en el mercat laboral des de la perspectiva de gènere”, recomanacions adreçades a la negociació col·lectiva i a les empreses amb l’objecte d’orientar una sortida de la crisi que tingui en compte la situació de partida de dones i homes, a fi de garantir un futur amb més i millor ocupació i en igualtat d’oportunitats.

La transversalitat de gènere esdevé imprescindible per garantir una sortida de la crisi de la covid-19 amb el reconeixement de les diferents situacions que viuen homes i dones. Cal pensar en un model que incorpori la perspectiva de gènere en tots els seus aspectes i que permeti combinar:

  • La reorganització del temps de treball.
  • La corresponsabilitat i els permisos de cura de les persones.
  • La valoració i la millora de les condicions de treball dels sectors feminitzats, fonamentalment les dels treballs de cura, atenció a les persones i manteniment de la vida.
  • La igualtat de gènere en els òrgans de participació i presa de decisions.
  • El teletreball.

Enllaços relacionats
Recomanacions per gestionar l’impacte de la COVID-19 en el mercat laboral des de la perspectiva de gènere

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Motius per l’optimisme vers el 2021 després d’un 2020 molt difícil

Next Story

Fons europeus: quan i com arribaran a les pimes?

Latest from Panorama