/

7 tècniques d’entrenament en assertivitat

SSUCv3H4sIAAAAAAAEAJ1RwY6DIBS8b7L/YDhrIkK17q80e3giq6RWGni2aRr/fR+oCXvdC2Fm3pvMwPvzI8tYB94o9pW9AyJspmnx6ACNnYku853XvUHrDEyBDNwaFeYRcPHapxYerbreR4uWWHk4+HFB1C6KxPM2cVGAeiD7Pz5HtMuGs0OIIm2QxFiecH7pIndQa/7vze3yfWSHQc/qFbKtSWqnJw1b98s2yq5PqniLLfahh+m1TTAsvbFJy4dVMIUFkTjfnVFmHpI1i6N2CVb0S/aWELPFmGQvxnp60gC54Lwpz7xuWnmq2kaIfcD0QW445xpkV/ATHbIFVbSqrgoQpeyk+Km7c0XPsv4CzbAgui4CAAA=
La integració social és un factor clau del benestar emocional i per conviure amb altres persones tant amb l’àmbit personal com laboral cal desenvolupar habilitats socials, conductes i que expressen sentiments, actituds, desigs i drets, d’una manera adequada i que resolguin satisfactòriament qualsevol conflicte de relació amb els altres. Si cultivem i dominem aquestes habilitats podrem aconseguir satisfaccions en l’àmbit de la família, de les amistats i en les relacions laborals.
 L’assertivitat és l’habilitat social que consisteix en tenir la capacitat d’autoafirmar els propis drets, a manifestar de manera clara i respectuosa les opinions pròpies, emocions i creences, respectant al mateix temps els sentiments i drets dels altres.

Els comportaments assertius suposen un saber defensar les pròpies necessitats enfront de les exigències dels altres sense comportaments agressius.

Aspectes que caracteritzen a una persona assertiva

Una persona assertiva es caracteritza per  tenir la capacitat d’expressar allò que vol o necessita, vetllant pels propis drets i sentiments, sense ferir els altres. 

Implica respecte cap a un mateix en expressar necessitats pròpies i defensar els propis drets i respecte cap als drets i necessitats de les altres persones

En cas de conflicte busca a través del diàleg, mitjançant la mediació, arribar a un acord favorable per a les dues parts. El seu objectiu és la potenciació de les conseqüències favorables i la minimització de les desfavorables. La seva manera de pensar és més racional, actuant de forma més adaptativa a la seva vida i circumstàncies.

Una persona assertiva sap respectar els altres sense deixar de respectar-se a si mateixa

Les persones amb escassa assertivitat tenen tendència a enfrontar-se de manera inadequada a les demandes del medi social sigui a la feina o en la seva vida, en canvi una persona assertiva gaudeix d’uns sentiments estables i controlats i el seu sentit d’autonomia, autosuficiència i autoestima és elevat.

Entrenant-nos per ser més assertius aconseguirem canvis en les relacions

Com entrenar-se per a ser una persona assertiva

  1. Inicia i tingues cura amb les interaccions amb les altres persones
  2. Tingues una actitud comprensiva cap als altres – Empatia
  3. Dóna i rep elogis de manera agraïda
  4. Reconeix i accepta les teves pròpies debilitats
  5. Rebutja les propostes que siguin irracionals
  6. Expressa els teus sentiments, siguin positius o negatius
  7. Sol·licita canvis en les persones amb les que et relaciones

L’assertivitat es mesura per la manera en què pensem. Els pensaments formen el nostre marc de referència i fan que responguem d’una manera o altra. Les persones amb “diàlegs interns negatius”, carregats d’expressions negatives en relació a l’acompliment del que fan els altres o sobre si mateixos, tenen tendència a tenir més dificultats per respondre assertivament.

Quan s’és una persona assertiva hi ha una major entensa en les relacions interpersonals

Com va la teva organització en conductes assertives?

Si vols entrenar a les persones de la teva organització en assertivitat, podem fer-ho plegats.

Maria José Torrente, Psicòloga Organitzacions i Persones

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Més fresca però amb paraigües tancats: predicció meteorològica del 28 d’octubre al 3 de novembre 2017

Next Story

L’economia col·laborativa vol canviar el món

Latest from Competitivitat