La 4 Revolució Industrial, o la Revolució Digital

Revolució Digital

En general, quan parlem de revolucions industrials parlem de processos de transformació transversals, que afecten o impliquen canvis socials, econòmics, tecnològics i d’altres. El període que vivim actualment, la Transformació Digital, és exactament això, per aquest motiu es considera ja com la 4a Revolució Industrial, o la Revolució Digital.

Per posar-ho en context, i entendre la importància històrica del moment, fem un repàs als canvis que hem viscut i s’han definit com a revolucions industrials.

1750-1850: 1a revolució industrial

  • Principal innovació: La màquina de vapor.
  • Canvi de model: L’economia deixa de basar-se en l’agricultura i l’artesania per dependre de la indústria. Les fàbriques proliferen com a nou model d’organització del treball humà.

 1850-1914: 2a revolució industrial

  • Principal innovació: L’electricitat.
  • Canvi de model: La indústria introdueix les cadenes de producció, i la consegüent massificació i uniformitat dels productes; afecta la mida, estructura i internacionalització dels mercats, el treball, l’educació, o el consum. Les noves fonts d’energia (energia, gas o petroli), nous sistemes de transport (avió, cotxe) i comunicacions (telèfon, ràdio) en són també facilitadors.

1950-1995: 3a revolució industrial

Principal innovació: Ordinadors; computació o automatització de processos, i el naixement d’internet i la world wide web.

  • Canvi de model: Desapareixen les limitacions físiques des del moment en què vídeos, imatges o so es converteixen en uns i zeros que es poden “transportar” o compartir online. De la producció massiva es comença a passar a la producció instantània i personalitzada.

1995 – XX: Revolució Digital: 4a revolució industrial

  • Principal innovació: 4G, 5G, robòtica, AI, AR, IoT, Bid Data, Blockchain, … explosió i acceleració de noves tecnologies

Per a més referències, us convidem a re-llegir els darrers posts del blog en aquesta temàtica, a la secció de Transformació Digital, com per exemple, què és el Blockchain.

  • Canvi de model: Connectivitat, mobilitat i digitalització. Combinació de sistemes digitals, físics i biològics. Consciència i coneixement humà, debat ètic; energies renovables, economia circular, economia de plataformes. Producció local, consum de proximitat, economia autosostenible, … Personalització.
1995-2005 empreses web processos internet tecnologia
2005-2015 persones mòbil interacció Web 2.0 comunicació i màrqueting
2015-XX coses sensor dades transformació digital direcció general

Què diferencia l’actual revolució de les anteriors?

Si una cosa cal destacar de l’actual revolució industrial, i que la diferencia de les anteriors, és la velocitat. La velocitat en què sorgeixen, adoptem i arriben a la seva maduresa les noves tecnologies.

De fet, es considera que vivim un canvi de paradigma: Ja no es tracta tant d’un procés de canvi, sinó que estem avesats a viure en el permanent estat de canvi.

Una oportunitat com a individus i per a les empreses

Com a qualsevol procés de canvi, la gestió del mateix resulta clau a l’hora de treure’n profit, i l’acceptació i l’aprenentatge són la base per entendre-ho com una oportunitat i no com una amenaça. Com a usuaris ja estem força digitalitzats; ara cal transformar els nostres negocis per adaptar-los a les noves realitats i poder seguir sent competitius.

Què hem de tenir en compte:

  • Volem connectivitat, mobilitat, i proximitat, i per tant accés fàcil i intuïtiu als productes i serveis, i amb suficient informació compartida sobre aquests.
  • La personalització deixa de ser un servei extra per convertir-se en una exigència: el client al centre de tot.
  • Servificació dels mercats; és a dir, aportar valor, no ja amb el producte en si, sinó amb el servei.

Quan pensem en l’impacte que això pot tenir a les nostres empreses, molt sovint, i encara amb diferents ritmes, conclourem que es tracta d’implementar un nou model de negoci. Que ja no es tracta merament d’absorbir una nova tecnologia, sinó que aquesta ha de ser una eina per facilitar decisions a nivell estratègic.

És per això que es diu que la transformació digital actual no és un assumpte aïllat de sistemes interns o de màrqueting, sinó que es tracta d’un tema que s’ha d’abordar des de la direcció general i que implica un canvi cultural.

Llestos per aprendre i aprofitar aquesta oportunitat? Endavant!  

 

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Les bones pràctiques digitals de PIMEC arriben a Europa

Next Story

La comunicació és vital per al funcionament d’una empresa

Latest from Innovació