El recurs més important de l’empresa és el capital humà

El capital humà és el recurs més important per a l’empresa, i en els departaments de recursos humans, cada cop més, estem convençuts de que tan sols l’organització que les motiva, forma i desenvolupa, té la capacitat i fortalesa suficient per assolir l’èxit.

Fins a data d’avui, cap empresa funciona o ha funcionat sense, al menys, una persona, és aquesta la raó principal que fa a les persones  l’eix i el cor del seu funcionament

El capital humà és el conjunt de coneixements, habilitats i actituds dels treballadors que l’empresa disposa per aconseguir els seus objectius.

És el capital intel·lectual que l’empresari, a través d’una bona gestió del talent, pot transformar en rendiment operatiu.

La importància del capital humà en les organitzacions

Qualsevol empresa sigui quina sigui la seva activitat necessita de:

Recursos econòmics

Recursos tecnològics

Recursos humans

És fonamental equilibrar i gestionar amb saviesa el conjunt dels tres per poder funcionar amb èxit

Actualment, davant la competència tan ferotge de productes, serveis i preus juntament amb el gran avançament de la tecnologia es fa difícil trobar una diferenciació, és en els individus que conformen l’organització on resideix la nostra avantatge competitiva, degut a que no hi ha dues persones iguals.

Per a gestionar de forma efectiva el nostre capital humà és imprescindible:

Primer, tenir un bon sistema de selecció.

Una selecció dels recursos humans que analitzi als candidats que es presenten al lloc a cobrir, esbrini quines son les seves competències professionals, quins son els seus valors i en quina mesura s’identifiquen amb els de la nostra empresa. Quines motivacions tenen, el seu grau d’implicació amb el lloc de feina, la nostra filosofia i forma de treballar.

Després, establir un programa de formació continuada.

La capacitat i creativitat necessita del estímul constant, la formació és una motivació per no caure en rutines productives. No oblidem, que formar al nostre equip humà és apostar per obtenir una major competència i augmentar el rendiment i productivitat.

Per últim, dissenyar i confeccionar els plans de gestió del talent.

És l’eina que ens fa ser més competitius i ens permetrà fer front a noves situacions. Mitjançant avaluacions de l’acompliment, desenvolupar el lideratge, dissenyar itineraris formatius, establir plans de carrera per assolir noves competències professionals i augmentar el sentiment de pertinença.

És necessari per a la direcció de qualsevol empresa assegurar-se de comptar amb un equip humà amb les millors habilitats, coneixements i actituds  per tenir un equip content, motivat i per tant amb un alt rendiment que ens diferencia de la nostra competència i ens fa ser els millor per als nostres clients.

La inversió en el nostre capital humà s’assenta com a un dels actius més valuosos per a l’empresa, al estar totalment lligada amb l’obtenció de nous recursos tecnològics i econòmics

Si fins ara, el nostre focus d’atenció ha estat en un altre punt i el sistema organitzacional es ressenteix, sempre estem a temps de fer un canvi de rumb i buscar solucions per optimitzar el nostre capital humà.

El nostre consell, mirar l’empresa com un sistema organitzacional i la solució, fonamentada en un criteri bàsic: treballar per al benestar de tot el conjunt del sistema, considerant a cada membre amb la mateixa rellevància, mirar més enllà i intentar ubicar i desenvolupar a cada persona per a que aporti el valor més alt dins la nostra l’empresa.

Rosa Soler Anglès, Renting en RRHH i Consultora en coaching sistèmic

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Com augmentar les possibilitats d’èxit d’un procés de successió en una empresa familiar

Next Story

Rendibilitat i creixement a través dels valors humans i l’ètica

Latest from Competitivitat