Aprendre a treballar en equip

Treballar en equip és clau per al desenvolupament personal i professional de cada empleat i vital per a l’èxit d’una empresa. Té un impacte positiu en dues direccions: no només es tracta d’obtenir temps més curts en tots els processos realitzats, sinó també obtenir resultats de més qualitat amb les metes traçades, el que es tradueix en un benefici qualitatiu i quantitatiu fruit d’un treball sinèrgic ben dirigit.

És per això que les companyies cada vegada estan més convençudes de la necessitat d’estimular les diferents competències que resulten claus perquè el treball en conjunt aporti els beneficis esperats en el desenvolupament de cada projecte.

Perseguir un objectiu comú és la motivació principal que ha d’impulsar a cada persona al desenvolupament màxim de les seves capacitats. Per treballar cooperativament cal aprendre a escoltar i valorar les opinions dels altres, que poden resultar més útils que les nostres a l’hora d’aconseguir l’objectiu comú. Un equip que treballa bé en conjunt entén les fortaleses i debilitats de cada membre, i és capaç de dividir-se les tasques en funció de la capacitat de cada persona.

El treball de totes les persones és important. Els èxits o els fracassos de pertànyer a tots els membres de l’equip, els qui han de tenir entre ells una comunicació que ajudi a reduir errors i a generar confiança en els altres. En aquest punt, és important no deixar-se portar pels sentiments de falta de connexió davant algun dels membres del grup. Cal saber deixar al costat judicis i prejudicis per aconseguir una millor formar de relacionar-se amb aquesta persona i complir els objectius comuns.

Respecte als avantatges que suposa per a una empresa el treball en equip cal destacar que, quan una tasca és lliurada a un equip ben entrenat i eficient, és completada amb més precisió i més ràpidament, el que permet a la companyia assumir més feina i generar més ingressos sense necessitat de contractar més personal. Això és especialment útil quan s’aconsegueixen equips eficients conformats per empleats de diferents departaments.

D’altra banda, treballant en equip el personal se sent més còmode per oferir suggeriments i sorgeixen intercanvis d’idees de més qualitat, de manera que la companyia es beneficia de la gran varietat de suggeriments que provenen d’equips eficaços. La millor manera d’enfrontar-se a reptes particularment difícils és a través de persones que s’identifiquen amb els propòsits de la companyia, amb un sentit de pertinença que fa del compromís una realitat.

Per a un millor treball en equip cal tenir metes clares i compartides. Si els integrants dels equips perden el sentit de la tasca que realitzen és més fàcil que els resultats del seu treball quedin reduïts a fites a curt termini o tasques puntuals, quan haurien de ser entesos com una pràctica diària sistematitzada i ben reglamentada.

Per contra, entrenant als empleats d’una companyia en les competències que són la base del treball conjunt, es poden aconseguir processos que fan més fàcil la consecució d’objectius, alhora que es contribueix a la millora de la qualitat de vida laboral dels membres de l’equip, s’agrega valor als processos i cada integrant posa al servei de l’equip seus més destacades competències.

Mentre més persones es comprometin amb la realització d’una activitat, millors i més efectius seran els resultats. D’altra banda, aquesta fórmula de treball és inherent a la qualitat de l’ambient laboral i l’ànim dels treballadors, ja que aconsegueixen desenvolupar de manera eficient l’autoestima de cada persona de l’organització.

L’objectiu del treball en equip és, en última mesura, posar més capacitats, intel·ligències, idees i destreses al servei d’una tasca o activitat, de tal manera que els resultats es donin de manera més ràpida i amb més qualitat. Treballar de manera conjunta i eficaçment és una cosa que es pot aprendre i entrenar. La formació del personal en aquesta matèria és el primer pas per assolir els objectius que la companyia s’ha proposat.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Transitar cap una nova contractació pública

Next Story

Com puc convertir-me en una persona més efectiva?

Latest from Competitivitat